Danseunderviser

Naja Liv Krüger Hind - DanceArt

Børnehave til 7. klasse

Jeg er ansvarlig for at gennemføre, planlægge og udvikle forløb i ”Krop og bevægelse” for de skoler, som Kulturskibet indgår partnerskabsaftaler med i forbindelse med den åbne skole, i Kerteminde kommune.

Krop og bevægelse er et bånd i Kulturskibet som har til mål at styrke elevens udvikling af færdigheder indenfor styrke, balance, udholdenhed og bevægelighed.
 
At fortælle historier uden ord, hvilket jeg fokusere på igennem min undervisning, er en sanselig adgang til verdenen, som styrker elevernes evne til at udtrykke sig kropsligt, nonverbalt og scenisk.
 
Igennem en æstetisk læringsproces, får eleven styrket sin viden omkring sig selv og andre mennesker.
 
Jeg arbejder oftest målrettet mod en eller anden form for produkt, en visning, lille forestilling eller event.

Vejen til denne visning, ligger bland andet i den æstetiske læringsproces, hvor eleven starter med at øve generelle danseteknikker og lege, improvisere og opfinde. Derefter skabes et fælles fokus, målrettet visningen. Derefter begynder udformningen af koreografierne/historierne. 

Læs mere om Kulturskibet


 

 

Ca. midtvejs viser eleverne oftest ideerne og de foreløbige koreografier for hinanden, så de kan hente inspiration hos hinanden og videreudvikle egne ideer. Derefter fastlægges visningens forløb og der øves op til at der kommer publikum.

Ud over den æstetiske læringsproces, ligger det mig meget på hjerte, at mine elever for øget forståelse for:

  • Vigtigheden af at indgå i et forpligtigende fællesskab.
  • Vigtigheden af at få øget forståelse og rummelighed, i forhold til hinanden, som unikke individer, i et forpligtigende fællesskab.
  • Vigtigheden af at kunne se, glædes og dyrke egne, andres og fælles styrker.

Da dette styrker den indre forståelse, for det ydre udtryk og er en nødvendighed for at opnå den optimale helhedsforståelse for det menneskelige og sceniske udtryk.