Danseunderviser

Naja Liv Krüger Hind - DanceArt

Skolesamarbejde

unnamed_blurred.png
 
 
 

Igennem den æstetiske læringsproces, som eleverne gennemgår, når jeg er ude og lave kulturprojekter, i skole regi. Er det tydeligt at se og mærke at netop denne proces kan gøre en forskel for den enkelte elev og fællesskabet.

I Kulturskibet Kerteminde, hvor en del af mine projekter ligger, indgår vi partnerskabsaftaler i forbindelse med Den Åbne Skole. Jeg arbejder ofte sammen med mange forskellige andre kunstnere indenfor bl.a. teater, billedkunst, musik og performance i disse forløb.

For at få et større indblik i disse projekter fra et lærefagligt perspektiv kan der drages mange paralleller med arbejdet i Odense kommunes pilotprojekt Kulturens Laboratorium. Tatiana Chemi har kortlagt erfaringerne Odense kommune har gjort gennem pilotprojektet Kulturens Laboratorium. Bogen Partnerskaber Blandt Kunstnere Kulturinstitutioner og Skoler kan hentes gratis på Aalborg Universitets hjemmeside.

På baggrund af erfaringerne fra pilotprojektet er der ved at blive udviklet et mere omfattende projekt, som involvere skoler over hele Fyn. Jeg glæder meget til at følge udviklingen, da dette er noget der ligger mig meget på hjerte.

 

I Kulturskibet og Kerteminde Ungdomsskole, er jeg er ansvarlig for at gennemføre, planlægge og udvikle forløb i ”Krop og bevægelse” for de skoler, som Kulturskibet indgår partnerskabsaftaler med i forbindelse med den åbne skole, i Kerteminde kommune.

Krop og bevægelse er et bånd i Kulturskibet som har til mål at styrke elevens udvikling af færdigheder indenfor styrke, balance, udholdenhed og bevægelighed.
 
At fortælle historier uden ord, hvilket jeg fokusere på igennem min undervisning, er en sanselig adgang til verden, som styrker elevernes evne til at udtrykke sig kropsligt, nonverbalt og scenisk.
 
Igennem en æstetisk læringsproces, får eleven styrket sin viden omkring sig selv og andre mennesker.
 
Jeg arbejder oftest målrettet mod en eller anden form for produkt, en visning, lille forestilling eller event.

Vejen til denne visning, ligger bland andet i den æstetiske læringsproces, hvor eleven starter med at øve generelle danseteknikker og lege, improvisere og opfinde. Derefter skabes et fælles fokus, målrettet visningen. Derefter begynder udformningen af koreografierne/historierne.  

Ca midtvejs viser eleverne oftest ideerne og de foreløbige koreografier for hinanden, så de kan hente inspiration hos hinanden og videreudvikle egne ideer. Derefter fastlægges visningens forløb og der øves op til at der kommer publikum.

Ud over den æstetiske læringsproces, ligger det mig meget på hjerte, at mine elever for øget forståelse for:

  • Vigtigheden af at indgå i et forpligtigende fællesskab.
  • Vigtigheden af at få øget forståelse og rummelighed, i forhold til hinanden, som unikke individer, i et forpligtigende fælleskab.
  • Vigtigheden af at kunne se, glædes og dyrke egne, andres og fælles styrker.

Da dette styrker den indre forståelse, for det ydre udtryk og er en nødvendighed for at opnå den nødvendige helhedsforståelse for det menneskelige og sceniske udtryk.

Læs mere om Kulturskibet