Danseunderviser

Naja Liv Krüger Hind - DanceArt

Fra Kerteminde Efterskoles musical 2018

I næste sæsonen 2018/19, har jeg danseundervisning i Kerteminde og Odense ungdomsskole og er liniefagslærer i dans på Kerteminde efterskoIe. I Odense og Kerteminde  har jeg valgfagshold i dans og performance.

I 2018/2019 starter jeg også et nyt dansekompagni i Odense Ungdomsskole.

Se mere om Odense og Kerteminde Ungdomsskole og tilmeldinger